• Nederlands
  • Deutsch

Voorwaarden

Reservering 
U kunt per e-mail(formulier), telefoon, brief of fax reserveren. Genoemde wijzen van reserveren zijn bindend. Dat betekent dat bij annulering na reservering annuleringskosten volgens onze voorwaarden verschuldigd zijn. Na reservering ontvangt u van ons een bevestiging in tweevoud. Eén exemplaar dient u per omgaande getekend aan ons te retourneren.

Betaling
De gehele huursom dient minimaal 6 weken voor het begin van de huurperiode worden voldaan.
Bij boekingen binnen 6 weken voor aanvang dient de gehele huursom binnen 5 dagen na reservering te worden voldaan. 
Na ontvangst van de totale huursom, ontvangt u van ons op zijn laatst twee weken voor datum van aankomst, het adres en telefoonnummer van de woning en/of contactpersoon. 
De vermelde prijzen zijn inclusief gas, water en elektriciteit en incl. BTW. 
In het vakantiehuis zijn dekens of dekbedden en kussens aanwezig. Bedlinnen en bad-, hand-, en theedoeken moeten worden meegenomen of zijn per set te huur.  

Verblijf 
We kennen drie soorten huurperiodes: van vrijdag tot vrijdag, van vrijdag tot maandag en van maandag tot vrijdag. De huurperiode verloopt in alle gevallen van 's middags 16.00 uur tot 's morgens 10.00
Bij boeking wordt van u een waarborgsom gevraagd. Deze bedraagt € 100,00 en dient met de huursom overgemaakt te worden. 
Daarnaast wordt er € 35,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht. De schoonmaakkosten en de kosten van bedlinnen en handdoeken worden ter plaatse aan de contactpersoon betaal. Als er aan het einde van uw verblijf geen schade aan of in de woning wordt geconstateerd, ontvangt u de waarborgsom via overboeking terug.  
Bij de reservering geeft u het aantal personen, inclusief kinderen en baby's aan ons door die van de woning gebruik zal maken. Het is niet toegestaan het huis met meer personen te betrekken dan is overeengekomen.
Er mag niet gekampeerd worden op het gehuurde terrein. 
Constatering van één van hiervoor genoemde overtredingen, kan directe verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij ieder recht op vergoeding vervalt.  
Roken is in het gehele huis niet toegestaan.  
Huisdieren zijn in en rond het huis alleen toegestaan na overleg.  
Als huurder dient u de woning bezemschoon en zonder schade achter te laten. ( Bezemschoon achterlaten: geen vuile vaat en lege afwasmachine, koelkast en afvalemmers leeg). 

Annulering 
Door ons
Als wij door onvoorziene omstandigheden (natuurramp, brand, overlijden van de eigenaar etc.) genoodzaakt zijn het gereserveerde vakantiehuis te annuleren, zullen wij in overleg met u een alternatief proberen te vinden van soortgelijke aard en prijs. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, dan wordt de betaalde huursom terugbetaald, echter altijd zonder vergoeding van welke schade dan ook.  

Door huurder
Annuleringen, om welke reden dan ook, moeten telefonisch aan ons worden doorgegeven en schriftelijk worden bevestigd. De annuleringskosten bedragen:
- bij annulering tot 6 weken voor de dag van aankomst: 25% van de huursom.  
- bij annulering vanaf 6 weken tot 4 weken voor de dag van aankomst: 75% van de huursom.  
- bij annulering vanaf 2 weken tot de dag van aankomst: de volledige huursom.  
Wij adviseren u om zelf zowel een annuleringsverzekering als een reisverzekering af te sluiten.  

Aansprakelijkheid 
De huurder/bewoner en diegenen die zijnentwege in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis verblijven, is volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan de woning, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. De huurder dient na te gaan in hoeverre zijn WA-verzekering dekking biedt voor door hem veroorzaakte schade aan het gehuurde vakantieverblijf. Indien deze verzekering geen of onvoldoende dekking biedt, dient de huurder voor voldoende dekking te zorgen. 
Onze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten zich hierin desondanks onvolkomenheden bevinden, dan kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.  

Problemen/klachten  
Ons huis wordt regelmatig door ons gecontroleerd. Subjectieve criteria zoals rust, privacy en mooi uitzicht kunnen wij nooit garanderen.